વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ | world suicide prevention day 2022 theme

10 September world suicide prevention day 2022 theme : મિત્રો આ પોસ્ટમાં આપણે 10 સપ્ટેમ્બર વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ વિશે માહિતી આપવામાં આવેલી છે

10 સપ્ટેમ્બર વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ | 10 September world suicide prevention day 2022 theme

Topic: world suicide prevention day, suicide prevention, suicide, world suicide prevention day 2022, world suicide prevention day (holiday), world health organization and suicide prevention day, suicide prevention day, national suicide prevention week, what is the theme of world suicide prevention day 2022, #suicide prevention day, who suicide prevention day, suicide prevention day 2022, theme of suicide prevention day

આ પણ જરૂર વાંચો: teachers day speech Hindi

world suicide prevention day 2022 | વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ (WSPD), દર વર્ષે 10 સપ્ટેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે, 

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસનું આયોજન ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ફોર સ્યુસાઇડ પ્રિવેન્શન (IASP) દ્વારા કરવામાં આવે છે અને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે. 

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવવાનો એકંદર ધ્યેય વિશ્વભરમાં આત્મહત્યા નિવારણ અંગે જાગૃતિ લાવવાનો છે.

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવવાની શરૂઆત 10 સપ્ટેમ્બર 2003 થી કરવામાં આવી હતી

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ 2022 નો વિષય ” થીમ ” છે ” Creating hope through action ” ક્રિયા દ્વારા આશા પેદા કરવી 

વર્ષ 2019 માં, અમેરિકાના પ્રદેશમાં 97,339 લોકો આત્મહત્યા દ્વારા મૃત્યુ પામ્યા હતા, અને એવો અંદાજ છે કે આ સંખ્યામાંથી 20 ગણા લોકોએ આત્મહત્યાના પ્રયાસો કર્યા હશે

આ પણ જરૂર વાંચો : વિશ્વ ફિઝિયોથેરપી દિવસ

world suicide prevention day 2022 videos

world suicide prevention day 2022 videos image

world suicide prevention day 2022 FAQ

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસની ઉજવણી કયારે કરવામાં આવે છે?

10 સપ્ટેમ્બરે

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ કોના દ્વારા મનાવવામાં આવે છે?

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસનું આયોજન ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ફોર સ્યુસાઇડ પ્રિવેન્શન (IASP) દ્વારા કરવામાં આવે છે અને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે. 

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવવાનો ઉદ્દેશ શું છે?

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવવાનો એકંદર ધ્યેય વિશ્વભરમાં આત્મહત્યા નિવારણ અંગે જાગૃતિ લાવવાનો છે.

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવવાની શરૂઆત કયારે કરવામાં આવી હતી?

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ મનાવવાની શરૂઆત 10 સપ્ટેમ્બર 2003 થી કરવામાં આવી હતી

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ 2022 ની થીમ કઈ છે?

વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ 2022 નો વિષય ” થીમ ” છે ” Creating hope through action ” ક્રિયા દ્વારા આશા પેદા કરવી 

Leave a Comment