Israel History in Gujarati: ઈઝરાયલ વિશે

Israel Hstory in Gujarati

Israel History in Gujarati: ઈઝરાયલ વિશ્વના સૌથી નાના દેશોમાંનો એક છે, પરંતુ તેમ છતાં તેની ગણતરી સૌથી શક્તિશાળી દેશોમાં થાય છે.ઈઝરાયલની સ્થાપના 14 મે 1948ના રોજ થઈ હતી. આ એક એવો દેશ છે જે ચારે બાજુથી દુશ્મન દેશોથી ઘેરાયેલો છે અને આ બધા એવા દુશ્મન દેશો છે જે ઇઝરાયલને તક મળતાં જ જમીન પર લાવવા … Read more