કરંટ અફેર્સ

કરંટ અફેર્સ

april-2022-current-affairs-in-gujarati-part-3

Best April 2022 weekly current affairs in Gujarati | એપ્રિલ 2022 સાપ્તાહિક વર્તમાન બાબતો

નમસ્તે મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂ April 2022 weekly current affairs in Gujarati | એપ્રિલ 2022 સાપ્તાહિક વર્તમાન બાબતો ના પોસ્ટમાં તો મિત્રો આ પોસ્ટમાં તમને આવનારી તમામ સરકારી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી કરંટ અફેર્સ આપવામાં આવ્યા છે તો ચાલો જોઈએ April 2022 weekly current affairs in Gujarati | એપ્રિલ 2022 સાપ્તાહિક વર્તમાન બાબતો April …

Best April 2022 weekly current affairs in Gujarati | એપ્રિલ 2022 સાપ્તાહિક વર્તમાન બાબતો Read More »

april-2022-current-affairs-in-gujarati

Best April 2022 Current Affairs in Gujarati | એપ્રિલ 2022 કરંટ અફેર્સ

નમસ્તે મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂ April 2022 Current Affairs in Gujarati | એપ્રિલ 2022 કરંટ અફેર્સ ના આ પોસ્ટમાં તો મિત્રો આ પોસ્ટમાં તમને આવનારી તમાન સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા જેવી કે ગ્રામ સેવક અને મુખ્યસેવિકા જેવી પરિક્ષાઓ માટે ખુબજ અગત્યના કરંટ અફેર્સ (વર્તમાન બાબતો) છે તો ચાલો જોઈએ April 2022 Current Affairs in Gujarati | એપ્રિલ …

Best April 2022 Current Affairs in Gujarati | એપ્રિલ 2022 કરંટ અફેર્સ Read More »

March 2022 Monthly Current Affairs in gujarati

March 2022 Current Affairs In Gujarati | માર્ચ 2022 ના કરંટ અફેર્સ

નમસ્તે મિત્રો આ પોસ્ટમાં આપણે March 2022 Current Affairs In Gujarati, માર્ચ 2022 ના કરંટ અફેર્સ ના ખુબજ અગત્યના અને આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગી માર્ચ 2022 ની વર્તમાન બાબતો વિશે વાત કરીશું March 2022 Current Affairs In Gujarati વિશ્વ રેડિયો દિવસ’ તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે? – 13 ફેબ્રુઆરી વર્ષ 2021ની ‘વિશ્વ રેડિયો …

March 2022 Current Affairs In Gujarati | માર્ચ 2022 ના કરંટ અફેર્સ Read More »

icc-women-world-cup-2022

ICC women’s world cup 2022 | ICC મહિલા વિશ્વ કપ 2022

ટોપીક – ICC women’s world cup 2022 current affairs in Gujarati, Womens world cup cricket, ICC women’s world cup, ICC મહિલા વિશ્વ કપ 2022 ના કરંટ અફેર્સ મિત્રો આ પોસ્ટમાં તમને ICC મહિલા વિશ્વ કપ 2022 ના ખુબજ અગત્યના પરિક્ષાલક્ષી પ્રશ્નોના જવાબો આપવામાં આવેલા છે ICC women’s world cup 2022 | ICC મહિલા વિશ્વ કપ …

ICC women’s world cup 2022 | ICC મહિલા વિશ્વ કપ 2022 Read More »

Oscar Awards 2022 Winners List In Gujarati ઓસ્કાર એવોર્ડ 2022 વિજેતાઓની યાદી ગુજરાતીમાં

Oscar Awards 2022 Winners List In Gujarati | ઓસ્કાર એવોર્ડ 2022 વિજેતાઓની યાદી

નમસ્તે મિત્રો આ પોસ્ટમાં તમને Oscar Awards 2022 Winners List In Gujarati, ઓસ્કાર એવોર્ડ 2022 વિજેતાઓની યાદી ગુજરાતીમાં આપવામાં આવી છે જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાઓ માટે ખુબજ ઉપયોગી છે જેમ કે LRD પોલીસ ભરતી, ગ્રામ સેવક, મુખ્ય સેવિકા તથા અન્ય સરકારી ભરતી માટે ઉપયોગી છે Oscar Awards 2022 Winners List In Gujarati | ઓસ્કાર …

Oscar Awards 2022 Winners List In Gujarati | ઓસ્કાર એવોર્ડ 2022 વિજેતાઓની યાદી Read More »

last 6 months sports current affairs gujarati

Last 6 Months Sports Current Affairs Gujarati | છેલ્લા 6 મહિનાના રમત-ગમતના કરંટ અફેર્સ

નમસ્તે મિત્રો આ પોસ્ટ માં તમને છેલ્લા 6 મહિનાના રમત-ગમતના કરંટ અફેર્સ (Last 6 Months Sports Current Affairs Gujarati) ના તમામ પરિક્ષાલક્ષી સવાલોના જવાબો આપવામાં આવ્યા છે Last 6 Months Sports Current Affairs Gujarati 1 ઓસ્કાર એવોર્ડ 2022 વિજેતાઓ 2 પદ્મ પુરસ્કાર 2022 વિજેતા 3 ICC મહિલા વિશ્વ કપ 2022 એશિયન ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ 2021 …

Last 6 Months Sports Current Affairs Gujarati | છેલ્લા 6 મહિનાના રમત-ગમતના કરંટ અફેર્સ Read More »

પદ્મ પુરસ્કાર | Padma Awards 2022 in Gujarati | Padma Puraskar 2022

પદ્મ પુરસ્કાર | Padma Awards 2022 in Gujarati | Padma Puraskar 2022

Topic: Padma Puraskar 2022 in Gujarati, Padma Awards 2022 in Gujarati, Padma Vibhushan 2022 award winners in Gujarati, Padma Bhushan 2022 award winners in Gujarati, Padma Shri 2022 award winners in Gujarati, પદ્મ પુરસ્કાર 2022 વિજેતાની યાદી, પદ્મ ભુષણ, પદ્મ વિભુષણ, પદ્મ શ્રી વિજેતાઓની યાદી પદ્મ પુરસ્કાર | Padma Awards 2022 in Gujarati પદ્મ પુરસ્કારો …

પદ્મ પુરસ્કાર | Padma Awards 2022 in Gujarati | Padma Puraskar 2022 Read More »