શિક્ષણ

શિક્ષણ
68 Best mukhya sevika mcq pdf 2022 | મુખ્ય સેવિકાની કામગીરી ને લગતા પ્રશ્નો

68 Best mukhya sevika mcq pdf 2022 | મુખ્ય સેવિકાની કામગીરી ને લગતા પ્રશ્નો

નમસ્તે મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂ mukhya sevika mcq એટલે કે મુખ્ય સેવિકાની કામગીરી ને લગતા પ્રશ્નો કે જે આવનારી gpssb mukhya sevika ની પરિક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે તો ચાલો જોઈએ મુખ્ય સેવિકાની કામગીરી ને લગતા પ્રશ્નો mukhya sevika mcq | મુખ્ય સેવિકાની કામગીરી ને લગતા પ્રશ્નો નવા જન્મેલા બાળકને કેટલા દિવસ સુધી જવજાત શીશું …

68 Best mukhya sevika mcq pdf 2022 | મુખ્ય સેવિકાની કામગીરી ને લગતા પ્રશ્નો Read More »

Gujarat History Mohammed Bagda | નાસુરૂદ્દિન મહમદ બેગડા વિશેના અગત્યના પ્રશ્નો

નમસ્તે મિત્રો આ પોસ્ટમાં આપણે Gujarat History Mohammad Bagda | નાસુરૂદ્દિન મહમદ બેગડા વિશેના અગત્યના પ્રશ્નો વિશે જાણીશું જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે Gujarat History Mohammed Bagda | નાસુરૂદ્દિન મહમદ બેગડા નાસુરૂદ્દિન મહમદ બેગડા વિશેના અગત્યના પ્રશ્નો  મહમદ બેગડાનું મુળનામ શું હતું? – ફતેહ ખાન  મહમદ બેગડાનો સમય ગાળો કયો હતો …

Gujarat History Mohammed Bagda | નાસુરૂદ્દિન મહમદ બેગડા વિશેના અગત્યના પ્રશ્નો Read More »

Saraswati River Gujarat | સરસ્વતી નદી

Saraswati River Gujarat | સરસ્વતી નદી

નમસ્તે મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂ Saraswati River Gujarat | સરસ્વતી નદી ના પોસ્ટમાં તો મિત્રો આપણે આ પોસ્ટમાં સરસ્વતી નદી વિશેની સંપુર્ણ માહિતી મેળવીશું તો ચાલો જોઈએ આ પણ જરૂર વાંચજો : બનાસ નદી ગુજરાત Saraswati River Gujarat | સરસ્વતી નદી સરસ્વતી નદી ભારત ના ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી નદી છે. આ સરસ્વતી નદીનો જન્મ અંબાજી …

Saraswati River Gujarat | સરસ્વતી નદી Read More »

Banas River in Gujarat | બનાસ નદી ગુજરાત

Banas River in Gujarat | બનાસ નદી ગુજરાત

નમસ્તે મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂ Banas River in Gujarat | બનાસ નદી ગુજરાત ના આ પોસ્ટમાં તો આપણે આ પોસ્ટમાં બનાસ નદી વિશેની સંપુર્ણ માહિતી જાણીશું તો ચાલો જોઈએ આ પણ જરૂર વાંચજો : ગંગા નદી તંત્ર ( Ganga River System in Gujarati ) Banas River in Gujarat | બનાસ નદી ગુજરાત દેશ  ભારત રાજ્ય …

Banas River in Gujarat | બનાસ નદી ગુજરાત Read More »

Ganga River System in Gujarati

Ganga River System in Gujarati | ગંગા નદી તંત્ર

નમસ્તે મિત્રો સ્વાગત છે તમારુ Ganga River System in Gujarati, Ganga Nadi tantra in Gujarati, ગંગા નદી તંત્ર ના પોસ્ટમાં મિત્રો આ પોસ્ટમાં ગંગા નદી તંત્ર વિશેના ખુબજ અગત્યના પ્રશ્નો કે જે આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે તેવા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો આપવામાં આવેલા છે તથા તેનો વિડિયો આપવામાં આવ્યો આ પણ જરૂર …

Ganga River System in Gujarati | ગંગા નદી તંત્ર Read More »

Banaskantha-Na-Taluka-Na-Nam

Banaskantha Na Taluka Na Nam | બનાસકાંઠા ના તાલુકા ના નામ

નમસ્તે મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂ અમારા આ પોસ્ટમાં તો આ પણે આ પોસ્ટમાં Banaskantha Taluka na Naam | બનાસકાંઠા ના તાલુકા ના નામ વિશે તથા તે તાલુકામાં કેટલા ગામો આવેલા છે તેની માહિતી આપવામાં આવી છે તો ચાલો જોઈએ કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કેટલા તાલુકાઓ આવેલા છે અને કેટલા જીલ્લાઓ આવેલા છે તો મિત્રો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં …

Banaskantha Na Taluka Na Nam | બનાસકાંઠા ના તાલુકા ના નામ Read More »

Mukhya Sevika Study Material | મુખ્ય સેવિકા, મલ્ટિ-પર્પઝ હેલ્થ વર્કર,સ્ટાફ નર્સ આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નો

Mukhya Sevika Study Material | મુખ્ય સેવિકા, મલ્ટિ-પર્પઝ હેલ્થ વર્કર,સ્ટાફ નર્સ આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નો

નમસ્તે મિત્રો આ પોસ્ટમાં તમને મુખ્ય સેવિકા, મલ્ટિ-પર્પઝ હેલ્થ વર્કર,સ્ટાફ નર્સ આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નો | Mukhya Sevika Study Material વિશેની માહિતી આપેલી છે જે આવનારી GPSSB મુખ્ય સેવિકા ભારતી 2022 તથા સ્ટાફ નર્સ ની પરિક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે. આ પણ જરૂર વાંચજો પંચાયતી રાજના અગત્યના પ્રશ્નો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી કરંટ અફેર્સ Gujarat Nu Nadi …

Mukhya Sevika Study Material | મુખ્ય સેવિકા, મલ્ટિ-પર્પઝ હેલ્થ વર્કર,સ્ટાફ નર્સ આરોગ્યલક્ષી પ્રશ્નો Read More »

Panchayati Raj Gujarat | પંચાયતી રાજના અગત્યના પ્રશ્નો

Panchayati Raj Gujarat | પંચાયતી રાજના અગત્યના પ્રશ્નો

નમસ્તે દર્શક મિત્રો આ પોસ્ટમાં આપણે Panchayati Raj Gujarat | પંચાયતી રાજના અગત્યના પ્રશ્નો વિશે જાણીશું જે ગુજરાત માં આવનારી સરકારી ભરતીની પરિક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે Panchayati Raj Gujarat | પંચાયતી રાજના અગત્યના પ્રશ્નો આ પણ જરૂર વાંચો 1  એપ્રિલ 2022 સાપ્તાહિક વર્તમાન બાબતો  2 એપ્રિલ 2022 કરંટ અફેર્સ 3 ગુજરાતનું નદી તંત્ર 4 …

Panchayati Raj Gujarat | પંચાયતી રાજના અગત્યના પ્રશ્નો Read More »

Gujarat Nu Nadi Tantra

Gujarat Nu Nadi Tantra | ગુજરાતનું નદી તંત્ર | Gujarat River Map

નમસ્તે મિત્રો આ પોસ્ટ માં આપણે Gujarat Nu Nadi Tantra, ગુજરાતનું નદી તંત્ર, Gujarat River Map , વિશેની તમામ માહિતી આપવાની કોશીશ કરી છે જે આવનારી ગુજરાતની સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે Gujarat Ni Nadio Map PDF Gujarat Nu Nadi Tantra | ગુજરાતનું નદી તંત્ર વિશેના પ્રશ્નો ગુજરાતમાં કુલ નદીઓની સંખ્યા કેટલી છે? – …

Gujarat Nu Nadi Tantra | ગુજરાતનું નદી તંત્ર | Gujarat River Map Read More »